All posts by: Lucia

About Lucia

29. siječnja 2018.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA ZA 2018 GODINU

                                 J A V N I   P O Z I V

                       za predlaganje programa za 2018. godinu

  1. Programi kao dopuna postojećim manifestacijama/programima
  2. Novi sadržaji i manifestacije koje obogaćuju turističku ponudu Turističke zajednice Općine Marčana

Ponude programa podnose se na adresu: Turistička zajednica Općine Marčana, Marčana 158, 52206 Marčana i to na posebnom obrascu koji se može preuzeti na gore navedenoj adresi ili na web stranici: www.tzmarcana.com

Rok za podnošenje prijava je 15.02.2018. godine

Poziv za programe 2018.v1docx

Obrazac prijave na natječaj.docx

Upute_za_predlagatelje Marčana

31. kolovoza 2017.

O B A V I J E S T O POČETKU RADOVA NA IZGRADNJI RASKRIŽJA D 66- JUGOISTOČNA OBILAZNICA NASELJA MARČANA

Poštovani!

Temeljem informacije dobivene od Hrvatskih cesta d.o.o., obavještavamo vlasnike nekretnina i druge zainteresirane  da od 29. 08. 2017. godine,  započinju radovi na izgradnji raskrižja D 66 i Jugoistočne obilaznice naselja Marčana, te se očekuje da će oni trajati do 15. 11. 2017. godine

Radove financiraju Hrvatske ceste d.o.o. temeljem projekta kojeg je pripremila Općina Marčana, a izvodi izvođač Ceste d.o.o. Pula. Do sada je dovršen najveći dio radova na izgradnji same obilaznice u dužini od preko 800 metara, a buduća izgradnja raskrižja sa D 66 podrazumijeva i rekonstrukciju te državne ceste u dužini od oko 300 metara sa izgradnjom javne rasvjete raskrižja.

Tijekom izvođenja radova promet na D66 u zoni izvođenja radova odvijat će se jednim prometnom trakom, te će biti reguliran privremenom prometnom signalizacijom (semafori sa naizmjeničnim propuštanjem vozila).

U Marčani, 29. 08. 2017.

   TURISTIČKA ZAJEDNICA

     OPĆINE MARČANA

11. kolovoza 2017.

PONEDJELJAK 14.08. 2017. MARČANSKO ŠUGO

Marčana, školsko igralište s početkom u 18.00h. uživajte u kuhanju šuga , turniru u odbojci na pijesku, a nakon toga zabava uz Duo Fantasy.

Želimo vam dobru zabavu!

11. kolovoza 2017.

SRIJEDA 16.08.2017. ROKOVA

Turistička zajednica Općine Marčana u ime organizatora poziva vas na ROKOVU, tradicionalnu feštu koji će se održati na Placi u Krnici u srijedu 16.08.2017. godine.
S početkom u 21.00h zabava uz grupu VIGOR.

Želimo vam dobru zabavu!

2. kolovoza 2017.

06.08.2017. “ STAZOM STJEPANA HAUSERA” RAKALJ, UVALA LUKA

Turistička zajednica Općine Marčana u ime svih organizatora i suorganizatora poziva vas na program “STAZOM STJEPANA HAUSERA”, koji će se u sklopu Rakljanskog kulturnog ljeta održati u Raklju u nedjelju 06.08.2017. godine Bogat cjelodnevni program započinje u 15:00 sati okupljanjem šetača i biciklista ispred doma u Raklju, a završava koncertom Stjepana Hausera s gostima iznenađenja u 20:00 sati.

Dobrodošli

 

27. srpnja 2017.

IZVRSNA KAKVOĆA MORA ZA KUPANJE U KRNIČKOM PORTU

 

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije izvršilo je dana 17.07.2017.g. ispitivanje o kakvoći mora u Krničkom portu, te je utvrđena izvrsna kakvoća mora za kupanje