All posts by: Lucia

About Lucia

5. travnja 2017.

“APARTMAN PLUS”- prvi broj časopisa

Specijalizirani časopis za pružatelje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu pod nazivom “APARTMAN PLUS” u svom prvom broju ima puno informacija koje su namijenjene upravo Vama.

 

Preuzmi:

23. ožujka 2017.

Radionice na temu “Potpore za rast i razvoj turističkog gospodarstva” održati će se 27.ožujka 2017.godine u Domu hrvatskih branitelja u Puli

S obzirom na to da je Ministarstvo turizma objavilo natječaj „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ (više na http://www.mint.hr/UserDocsImages/1_170301_javni-poziv.pdf), u ponedjeljak 27.3.2017. organizirati će se besplatna informativna radionica na temu „Potpore za rast i razvoj turističkog gospodarstva“ u Domu hrvatskih branitelja u Puli s početkom u 17.00 sati.

Radionicu će voditi tvrtka Poslovni biro PBiro d.o.o. iz Rijeke.

Molimo sve zainteresirane da se prijave mailom na tz-opcina.marcana@pu.t-com.hr  do sutra 24.3.2017.

21. ožujka 2017.

Poziv na predavanje pod nazivom ” Bespovratna sredstva za turizam (uključujući ruralni turizam)”

Poštovani iznajmljivači,
pozivamo Vas na predavanje pod nazivom “Bespovratna sredstva za turizam (uključujući ruralni turizam)” koje će održati konzultantska tvrtka Eurokonzalting iz Pule u četvrtak, 23. ožujka 2017. od 18.00 do 19.30 sati u suradnji s Obrtničkom komorom Istarske županije

Predavanje će se održati u prostorima Udruženja obrtnika Pula, na adresi Ulica Sv. Felicite 5/A u Puli.

Predavanje je namijenjeno svim zainteresiranim, u prvom redu malim i srednjim tvrtkama, obrtnicima i OPG-ovima koji su aktivni ili planiraju biti aktivni u djelatnosti turizma. Cilj predavanja je upoznati sudionike s mjerama i natječajima za ishođenje bespovratnih sredstava iz EU fondova i iz nacionalnih izvora za tekuću godinu za turizam uključujući i ruralni turizam.
Na predavanju će se dati informacije o mogućnostima ulaganja u kuće za odmor, bazene, apartmane, sobe, hostele, pansione, hotele i druge oblike turizma, o očekivanom vremenu otvaranja pojedinih natječaja, minimalnim i maksimalnim postocima i iznosima bespovratnih sredstava, ograničenjima, načinima prijave i dosadašnjim iskustvima.

Predavanje će održati djelatnici Eurokonzaltinga, dr. sc. Ernes Oliva, konzultant iz područja strukturnih fondova za turizam i za natječaje Ministarstva turizma, Patrik Paronić, mag. oec. iz područja ruralnog turizma i Emil Šetić, mag. oec. iz područja energetske učinkovitosti u turizmu.

Predavanje je besplatno za sve sudionike, a prijava je poželjna zbog bolje organizacije te ograničenog kapaciteta dvorane.
15. ožujka 2017.

JAVNI POZIV

Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja ISTRA BIKE&BED u 2017. godini

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam

objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za dodjelu potpora temeljem

Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja
ISTRA BIKE&BED u 2017. godini

1. Predmet Javnog poziva je dodjela potpore za razvoj programa ISTRA BIKE&BED na području Istarske županije.

2. Za dodjelu potpora mogu se prijaviti sljedeći subjekti sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Istarske županije: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, seljačka domaćinstva (OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičke osobe – privatni iznajmljivači,

3. Cjeloviti tekst programa, obrazac zahtjeva i ostala dokumentacija sastavni su dio ovog javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr.

4. Prijave se podnose poštanskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Puni naziv i adresa prijavitelja:

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam
Program poticanja diversifikacije privatnog smještaja
ISTRA BIKE&BED u 2017. godini
Prijava na javni poziv -ne otvaraj
Partizanska 5a
52440 Poreč-Parenzo

5. Prijave na ovaj javni poziv zaprimaju se 60 dana od njegove objave.

6. Dodatne informacije vezano uz predmetni poziv mogu se dobiti slanjem upita na e-mail adrese Upravnog odjela za turizam: turizam@istra-istria.hr (vezano za uvjete Javnog poziva) i Odjela Bike & Outdoor: info@istria-bike.com (vezano za kriterije programa ISTRA BIKE&BED)

Pročelnica
Nada Prodan Mraković

Klasa: 334-01/17-01/01
Urbroj: 2163/1-10/1-17-04
Poreč, 13. ožujka 2017.