JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA ZA 2018 GODINU

29. siječnja 2018.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA ZA 2018 GODINU

                                 J A V N I   P O Z I V

                       za predlaganje programa za 2018. godinu

  1. Programi kao dopuna postojećim manifestacijama/programima
  2. Novi sadržaji i manifestacije koje obogaćuju turističku ponudu Turističke zajednice Općine Marčana

Ponude programa podnose se na adresu: Turistička zajednica Općine Marčana, Marčana 158, 52206 Marčana i to na posebnom obrascu koji se može preuzeti na gore navedenoj adresi ili na web stranici: www.tzmarcana.com

Rok za podnošenje prijava je 15.02.2018. godine

Poziv za programe 2018.v1docx

Obrazac prijave na natječaj.docx

Upute_za_predlagatelje Marčana