Adžić Predrag

Krnica bb
52208 Krnica
385(0)52556100
385(0)52556100
385(0)98441556

predrag.adzic@pu.t-com.hr

Anić Branko

Duga uvala
apartmani Dub 10, 11 i 12
385(0)98 89 67 01
www.duga-uvala.de

Arsić Dragica

Filipana 55

Aškić Koviljka

Krnički porat 141 c

Babajić Anđa

Radeki Polje 61

385(0)977355780
dajana.babajic@interhome.hr

Babić Antonio

Peruški 21 A


stela.pilaj@gmail.com

Babić Ljubomir

Krnica 81F


Ljubo.Babic@hep.hr

Bakić Milinko

Krnica 50 B

Baković Danica

Išići 97 B
385(0)98774784
385(0)996798303

Barbić Bonassin Armida

Mate Balote 97
385(0)52397309
385(0)52397309
385(0)98625086
branko.barbic@pu.t-com.hr

Barišić Ante

Marčana 371
091-581-91-30