Vitasović Vinko

Orbanići 20
385(0)98440065
vinko.vitasovic@pu.t-com.hr

Vlačić Kristina

Krnica 2
385(0)52217669
385(0)98435895

igor.vlacic@pu.t-com.hr

Vlačić Marija

Krnica 10
385(0)52556093

Vlačić Marija

Dalmatinska 2 A
385(0)989659187

Vodopija Boris

Kavran k.č 729/3

Vojak Zdravko

Pavičini 243A
091-731-83-77

vojaknada@gmail.com

Vojniković Haris

Loborika 131 C

jasmina0412@yahoo.com

Vukman Slobodan

Dub 7, Duga Uvala
385(0)21887093

karlo.vukman@gmail.com

Vuksanović Milka

Kavran 123 A

Zečević Stjepan

Loborika 11 D
385(0)98637298