GDPR

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Turističke zajednice Općine Marčana

Temeljem odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018) od 9.svibnja 2018.godine (dalje u tekstu: Zakon) i odredbi Uredbe (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Uredba), Turističkazajednica Općine Marčana kao voditelj obrade donosi ovaj

PRAVILNIK
O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se
a) zaštita pojedinca-fizičkih osoba u svezi s obradom njegovih osobnih podataka (u daljnjem tekstu: ispitanik) u odnosu na prikupljanje, obradu, korištenje i čuvanje osobnih podataka
b) obveze Turističke zajednice Općine Marčana kao Voditelja obrade (u daljnjem testu: voditelj obrade)
c) prava ispitanika te
d) provedba organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka, a sve s ciljem osiguravanja provedbe Uredbe (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi sobradom osobnih podataka io slobodnom kretanju takvih podataka. Značenje pojmova bitnih u odnosu na odrednice ovoga pravilnika u odnosu na Uredbu

Kompletan dokument možete preuzeti u PDF obliku – OVDJE

 

Opća uredba o zaštiti podataka

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka. Uredba se u cijelosti nalazi na sljedećoj poveznici  OPĆA UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (GDPR), a korisna mišljenja i preporuke radne skupine iz članka 29. možete pronaći na MIŠLJENJA I PREPORUKE RADNE SKUPINE IZ ČLANKA 29. (Article 29 Working Party).