Dokumenti

Statut TZO Marčana – Službene novine trinaest godina dvadesetdva

Poslovnik o radu Skupštine – Poslovnik-o-radu-Skupštine-TZOMarčana

Poslovnik o radu Vijeća – Poslovnik o radu Vijeća 2020 Marčana

Program rada za 2021. – Program rada za 2021_odobreno