IZVRSNA KAKVOĆA MORA ZA KUPANJE U KRNIČKOM PORTU

IZVRSNA KAKVOĆA MORA ZA KUPANJE U KRNIČKOM PORTU

 

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije izvršilo je dana 17.07.2017.g. ispitivanje o kakvoći mora u Krničkom portu, te je utvrđena izvrsna kakvoća mora za kupanje