Uputa za popunjavanje obrazaca TZ

Uputa za popunjavanje obrazaca TZ

Poštovani,
obzirom na zakonsku  obavezu slanja obrasca TZ2 Poreznoj upravi, šaljemo Vam obavijest o nastalim promjenama.
Ova se obavijest odnosi samo na iznajmljivače koji do sada nisu predali Obrazac TZ2 u Poreznu upravu. Iz Porezne uprave su nas obavijestili da će sve iznajmljivače koji su već predali Obrazac TZ2, ukoliko bude trebalo, naknadno direktno kontaktirati.Naime, Porezna je uprava je 5.1.2021. godine na svoje stranice postavila obavijest prema kojoj se Obrazac TZ2 ne podnosi za prethodnu, već za tekuću godinu, što bi značilo da se obrazac koji se sada treba dostaviti Poreznoj upravi do 15.1.2021.  odnosi  na  2021. godinu, a ne na 2020. godinu.
Tražili smo i očitovanje Ministarstva turizma i sporta koje možete pronaći ovdje.Budući da Porezna uprava više ne zaprima Obrasce u kojima je navedeno da se odnosi na 2020. godinu, obavještavamo sve koji još nisu predali Obrazac, da ga ispune na sljedeći način:

 1. Navesti da se odnosi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021.
 2. Upisati ukupan  broj osnovnih kreveta i navesti iznos od 45,00 kuna po osnovnom krevetu
 3. Ako imate pomoćne krevete, upisati njihov broj i navesti iznos od 22,50 kuna po krevetu
 4. Pod način plaćanja zaokružiti hoćete li platiti jednokratno do 31.7. , ili u 3 rate (31.7.; 31.8. i 30.9.)
 5. U zadnoj rubrici navedite ukupan primitak iz evidencije prometa za 2020. godinu. 
   
  IBAN ZA UPLATU za 2020.: HR5210010051725427153, Poziv na broj: HR67- OIB iznajmljivača. (22,50 kn po glavnom krevetu)

Tako ispunjeni obrazac sa kopijom uplatnice možete dostaviti u svoju Poreznu upravu, za Pulu je to:

 1. Poštom na adresu:

Porezna uprava Pula
Carrarina ul. 5
52100 Pula

 1. Mailom na mail adresu

branka.kosuta@porezna-uprava.hr

Za sva dodatna pojašnjenja, možete nam se obratiti.

Srdačan pozdrav,

Turistička zajednica Općine Marčana

tel: +052 823 696