IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNE STRANICE- TZO MARČANA

Pristupačnost mrežnih stranica

Turistička zajednica Općine Marčana dužna je osigurati mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23.rujna 2019.godine, a kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima  Direktiva EU 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Izjava o pristupačnosti

Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu tzmarcana.com.

Stupanj usklađenosti

TZO Marčana je većim dijelom  usklađena sa  Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (dalje: Zakon o pristupačnosti).

Nepristupačni sadržaj

Mrežno sjedište tzmarcana.com većim je dijelom usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word ili drugog alata, uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata

Podizanje razine pristupačnosti

TZO Marčana nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

TZO Marčana će kontinuirano provoditi korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri, sve u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ova Izjava pripremljena je dana 16.rujna 2020.godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koja je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je provedbenom Odlukom Komisije EU 2018/1523 od 11. listopada 2018.godine.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE- Web Accessibility Evaluation Tool.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.tzmarcana.com korisnici mogu uputiti

E-poštom: tz-opcina.marcana@pu.t-com.hr

Telefonom: +385 52 823 696

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora  sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije  o pristupačnosti ovoj mrežnoj stranici, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona + 385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupačnost@pristupinfo.hr.